RA MẮT S1 - 11H NGÀY 10/04/2019
TRANG CHỦ > Tin Tức > Sự Kiện rút tướng đỏ!

Sự Kiện rút tướng đỏ!


Sự kiện rút tướng đỏ trong hội quán -> Sơ nhập nhẫn giới
Lưu ý: Rút tốn 500000 vàng (tỷ lệ 100% ra tướng đỏ)
* Time: đến 24h ngày 20/04