DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

Những điều cần tránh để không lỗi game!

Ngày đăng: 21/03/2019

Các bạn cần tránh những điều sau tránh lỗi game!

  • Không nâng thần binh lên quá 50

  • Không nâng thú lên quá 50

  • Không nâng pháp bảo lên quá 50

  • .......

Tiểu Kiều kính bút!